Prioriteiten Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022

De Inspectie SZW heet vanaf 1 januari Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Voor het komende jaar heeft de Arbeidsinspectie haar doelstellingen beschreven in het Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022. Voor onze sector zijn dit de belangrijkste aandachtspunten: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen Fysieke belasting Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) De Arbeidsinspectie richt zich daarbij op: Meer inzet op het voorkomen van blootstelling … Lees verder

Deltaplan Technisch Onderwijs moet instroom technische opleidingen en loopbanen ‘boost’ geven

Er moet een Deltaplan Technisch Onderwijs komen met stevige, langjarige, investeringen en een visie om het tekort aan voldoende vakmensen aan te pakken. Dit schrijft de Industriecoalitie bestaande uit Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland, FME en Techniek Nederland in een brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur … Lees verder

Aanbodkrant oktober 2021

Aanbodkrant Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek brengtvraag en aanbod in de techniek samen. In het SPT bundelen de koninklijke Metaalunie, de FNV, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Wij Techniek, OOM, A+O Metalelektro, de Werkgeverservicepunten Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek, het UWV en de leerwerkloketten Utrecht en Amersfoort hun kennis, ervaring en netwerk. … Lees verder

Vijfpuntenplan naar meer mkb-routes in het hbo

Een vijfpuntenplan van de Raad van Advies van het programma ‘Mkb-route in het hbo’ beoogt deze leerroute in het hoger onderwijs landelijk op te schalen en te verankeren in het onderwijsstelsel. Het is uitermate belangrijk dat dit vijfpuntenplan gerealiseerd wordt, stelt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland en lid van de Raad van Advies. “We doen … Lees verder

Meer vrouwen in de techniek

de jaarlijkse Monitor Techniekpact is gebleken dat het aantal vrouwen op de technische arbeidsmarkt voorzichtig toeneemt. Momenteel oefenen 226.000 vrouwen in Nederland een technisch beroep uit; in 2013 was dit aantal 162.000. Het totaal aandeel ligt pas op 14%. “Van alle werknemers in de technische sector is dus 86% geen vrouw”, constateert Thea Koster, voorzitter … Lees verder