Tekorten aan materieel steeds nijpender voor ondernemers

Niet alleen de tekorten aan personeel hebben een recordhoogte bereikt in Nederland, ook steeds meer ondernemers ervaren problemen door een gebrek aan materialen en productiemiddelen. Inmiddels loopt één op de vijf ondernemers hier tegen aan zo blijkt uit de nieuwe conjunctuurenquête (COEN) van MKB-Nederland en VNO-NCW met het CBS en partners die vandaag verschijnt. Oorlog … Lees verder

Aanwas technisch onderwijs blijft dalen, vmbo lichtpuntje

Binnen het bètatechnisch onderwijs zet de dalende trend die een aantal jaren geleden is ingezet zich verder voort. Steeds minder jongeren kiezen voor een technisch profiel. De havo en het vwo kennen daarbij de grootste terugloop. Dit blijkt uit de jaarlijkse onderwijsupdate van de Monitor Techniekpact. Waar in 2016/2017 nog 53.743 leerlingen vanuit havo/vwo voor … Lees verder

Oorlog tempert optimisme industrie, stuwt prijzen

De NEVI Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie daalde van 60,6 in februari naar 58,4 in maart, wat duidt op tragere groei. Vanwege de oorlog in Oekraïne namen de nieuwe orders toe met het traagste tempo sinds oktober 2020. Voorraden gereed product zijn gestegen, deels omdat bestellingen uit Rusland niet zijn geleverd. Volgens sommige ondernemingen zorgt … Lees verder

Producentenvertrouwen iets omlaag in februari

In februari 2022 is de stemming onder ondernemers in de industrie iets verslechterd. Het vertrouwen ging van 9,0 in januari naar 8,5 in februari, aldus het CBS. Het producentenvertrouwen lag echter ook in februari ruim boven het langjarig gemiddelde. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,8. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in … Lees verder

Corona en de versoepelde maatregelen

Zoals bekend is bij de laatste persconferentie verdere versoepeling van de maatregelen aangekondigd en een verruiming van de openingstijden van winkels tot 22:00 uur. Het nieuwe kabinet werkt aan een perspectief voor de middellange termijn en een voorspelbaar beleid. Techniek Nederland levert via VNO-NCW en in samenwerking met andere brancheorganisaties input voor dit beleid. Gezamenlijk … Lees verder