Prioriteiten Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022

Prioriteiten Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022De Inspectie SZW heet vanaf 1 januari Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Voor het komende jaar heeft de Arbeidsinspectie haar doelstellingen beschreven in het Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022.

Voor onze sector zijn dit de belangrijkste aandachtspunten:

  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
  • Fysieke belasting
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De Arbeidsinspectie richt zich daarbij op:

  • Meer inzet op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (o.a. CMR-stoffen, dieselmotoremissie en lasrook). Meer specifiek zal geïnspecteerd worden bij gieterijen en smelterijen.
  • Meer bekendheid geven aan de vernieuwde arbocatalogus lasrook en de Verbetercheck Lasrook (5xbeter).
    Betere naleving van arbozorgverplichtingen.
  • Vanaf 2022 wordt bij alle Arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak en bij voorkeur ook op de kwaliteit en inhoud ervan. De controle op het basiscontract met een arbodienst of -arts wordt daarnaast binnen meerdere programma’s verricht.
  • Nieuwe regeling Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling); beoogde inwerkingtreding 1 juli 2022
  • Samen met relevante ketenpartners stimuleren van een cultuur van gezond en veilig werken.