Over ons

Over het Servicepunt Techniek Midden (SPT)

Het SPT is een samenwerkingsverband van de koninklijke Metaalunie, FNV, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Wij Techniek, OOM, A+O Metalelektro, de Werkgeverservicepunten Utrecht, regio Amersfoort en Gooi & Vechtstreek, het UWV, Werkcentrum regio Amersfoort, de RMT’s en de leerwerkloketten Utrecht en regio Amersfoort. Het doel van het SPT is: zorgen dat meer mensen een duurzame baan in de techniek, metaal en bouw krijgen en behouden.

Doordat het SPT in alle drie de Utrechtse arbeidsmarktregio’s opereert, evenals sectoroverstijgend werkt, neemt deze een unieke positie in.  

Het stelt ons in staat om onafhankelijk te werken en echt te kijken naar wat de werkgever en werknemer nodig hebben.

We hebben twee hoofdtaken:

1. Het verzorgen van SPT een netwerkfunctie, waarin alle relevante partijen in de regio, die zich bezighouden met de arbeidsmarkt in de bouw, metaal en techniek, met elkaar samenwerken. Het SPT brengt deze partijen samen, zodat:

-De kennis, inzichten, netwerk en instrumenten optimaal worden gedeeld;

-Er afstemming plaatsvindt over relevante ontwikkelingen in de regio en standpunten ingenomen door het netwerk, welke als basis dienen voor vervolgacties;

-De samenwerking tussen professionals in de verschillende arbeidsmarktregio’s, sectoren, projecten en initiatieven gericht op de techniek, wordt versterkt.

-Het gezamenlijk organiseren van oriëntatie-evenementen, zoals de Techniek Doe Dag.

2. Het begeleiden en bemiddelen van mensen die interesse hebben om in de techniek te werken, of daar al in werken en (gedwongen of vrijwillig) een andere uitdaging zoeken. Dit doen we door middel van:

-Coaching van kandidaten

-Eventuele inzet van oriëntatie- of scholingsvouchers

-Bemiddeling naar bedrijven (o.a. via de ‘Aanbodkrant’)

-Samenwerking met collega’s vanuit het netwerk, zoals opleidingsfondsen, Regionale Werkcentra, vakbonden en uitkeringsorganisaties.  

-Workshops (bijvoorbeeld over sollicitatie- of CV)

Meer weten? Stuur gerust een mail naar info@sptmidden.nl of bel met Matthijs van Manen, Programmamanager SPT Midden: 06 – 30 38 70 32