Over ons

Inleiding

Het arbeidsmarktbeleid is steeds meer gedecentraliseerd naar de regio. Ook de uitvoering ligt bij de regio. Dat maakt een Servicepunt Techniek noodzakelijk…

  • Waar sociale partners, WSP’s, leerwerkloketten en scholingsfondsen samenwerken
  • Om vraaggestuurd – op basis van vacatures bij bedrijven en de arbeidsmarktgegevens van de partners te werken aan
  • Een goed functionerende arbeidsmarkt voor de bouw en technische sectoren, door op dit moment:
  • Arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten in de technische sectoren in Midden Nederland op te zetten

Via het Servicepunt Techniek U, A EN G&V worden technische bedrijven met duizenden werknemers in de provincie ondersteund. We zijn aanspreekpunt voor werkgevers en werknemers en hebben een adviesfunctie naar de regio, zowel overheden, onderwijsinstellingen als ander partners.

Zeker nu de werkgelegenheid, het aantal vacatures en de personeelstekorten groeien, maar er tegelijkertijd nog veel mensen, ook sommigen met een technische achtergrond, aan de kant staan, kan het Servicepunt Techniek helpen vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Omdat de markt aantrekt terwijl het aantal werkzoekenden minder wordt, gaat het Servicepunt een grotere rol spelen bij matching van mensen met een wat grotere afstand tot de technische arbeidsmarkt. Zijinstroom vanuit andere sectoren en bij of omscholing worden daarbij steeds belangrijker. Daartoe zetten we concrete projecten op.

Doel

De technische arbeidsmarkt in Midden Nederland beter laten functioneren door vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

Concreet: mensen die werk zoeken of met werkloosheid worden bedreigd naar een passende functie leiden in de bouw-, metaal-, elektro-en installatietechniek, indien nodig met een niet-vrijblijvend scholingsaanbod. Op deze manier…

  • Helpen we vooral individuele werkzoekenden, zittende werknemers en individuele werkgevers;
  • Tegelijkertijd versterken we de duurzame inzetbaarheid van werknemers,
  • En dragen we bij aan beperking van het aantal werkzoekenden.

Hoe werkt het?

Vraaggestuurd werken is een voorwaarde: op basis van geconstateerde tekorten bij bedrijven zetten we instroomprojecten op. Deze projecten worden gefinancierd vanuit de regelingen en middelen van de partners. Voor deze projecten zoeken we uitvoerders, kandidaten en bedrijven. Maar ook bedrijven hebben soms werknemers die met ontslag geconfronteerd worden of waarvoor een andere functie gewenst is. Die willen we zo snel mogelijk van werk naar werk helpen.

Maar we doen meer!

Binnen het Servicepunt pakken de intersectoraal werkende sociale partners en scholingsfondsen een bredere problematiek op vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid maar in aansluiting op en in afstemming met elkaar. De kennis en ervaring die voortvloeit uit deze advies- en ondersteuningsfunctie voorziet het Servicepunt Techniek van een sterk fundament.