De gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de installatiebranche

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft grote economische consequenties. Ook in de technieksector zullen de gevolgen op korte termijn merkbaar worden. Techniek Nederland houdt de situatie nauwgezet in de gaten. Hieronder zetten wij de belangrijkste gevolgen voor u op een rij.

Russisch gas

Ook vóór de Russische inval in Oekraïne stonden de gasprijzen al op een relatief hoog niveau. Sinds de invasie en de onzekerheid over Russische gasleveringen aan West-Europa is de gasprijs helemaal door het dak gegaan. De Europese gasprijs steeg maandag 7 maart met meer dan 70 procent naar een nieuw record. Hoe de gasprijs zich de komende tijd ontwikkelt is onzeker. Wél zeker is dat de vraag van consumenten en zakelijke opdrachtgevers naar verduurzaming alleen maar zal toenemen. Dit leidt nu al tot schaarste van duurzame energiesystemen, zoals warmtepompen en omvormers voor zonnepanelen.

Staal

Ons land zal op korte termijn te kampen krijgen met schaarste en hogere prijzen van staal. Er komen veel grondstoffen voor de staalproductie, waaronder ijzererts, uit Oekraïne. Ook vindt in het land zelf veel staalproductie plaats. Nu de import hiervan tot stilstand is gekomen zal dit leiden tot nog meer schaarste en daardoor tot prijsverhogingen.

Nieuwe opdrachten

De oorlog in Oekraïne heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de beschikbaarheid van andere grondstoffen en materialen. Ook dit heeft mogelijk consequenties voor lopende en nieuwe overeenkomsten.