Personeelstekort vereist productiviteitsverhoging technologische industrie

de economische meerwaarde die de technologische industrie produceert, is de afgelopen vijf jaar gemiddeld 5% per jaar gegroeid. Wanneer de sector dit groeitempo volhoudt, zal deze toegevoegde waarde in 2030 twee keer zo groot zijn als in 2010. Dit blijkt uit een rapport van ING Research over de uitdagingen en kansen voor de technologische industrie in Nederland richting 2030.

De technologische industrie is een belangrijke steunpilaar voor de Nederlandse economie en export. Met 150 miljard euro omzet en een productiviteitsgroei die de afgelopen 25 jaar meer dan drie keer zo hoog was als die van de gehele economie. Toch staat de sector voor grote uitdagingen: het personeelstekort neemt de komende jaren verder toe en een betere benutting van digitale technologie is noodzakelijk om de productiviteitsgroei hoog te houden.

Bij onvoldoende nieuw personeel kan vooral via een slimme inzet van technologische middelen de productie met hetzelfde aantal werknemers worden vergroot:

  • Blijft de arbeidsproductiviteitsgroei op zo’n 3% per jaar liggen, dan moet personeelsomvang in 2030 ten opzichte van 2020 zo’n 70.000 werknemers groter zijn om de het groeidoel – een verdubbeling van de toegevoegde waarde in 2030 ten opzichte van 2010 – te realiseren.
  • Bij een productiviteitsgroei van 5% per jaar zijn daarentegen helemaal geen extra medewerkers nodig. 
  • Wanneer de productiviteit helemaal niet meer toeneemt, heeft de sector echter meer dan 200.000 extra medewerkers nodig om de verdubbeling mogelijk te maken.