Scholingsvouchers en sector specifieke maatregelen

Vanuit het SPT werken we aan behoud vakmanschap, zowel voor werknemers, ZZP-ers, Flexwerkers en BOL- en BBL studenten. Om dit proces te ondersteunen kunnen aanvullende scholings-, oriëntatie en sollicitatievouchers ingezet worden.

 • Scholingsvouchers zijn bedoeld om uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
 • De oriëntatievouchers zijn bedoeld als u wilt kennismaken met andere sectoren en beroepen.
 • De sollicitatievouchers kun je krijgen als u hulp en ondersteuning nodig hebt om goed te kunnen solliciteren.

Wilt U meer informatie kijk dan naar het regelement over de vouchers hier:

Bent u werkzaam in een van de technische sectoren? Kijk hieronder dan of er geen sectorspecifieke maatregelen voor u van toepassing zijn.

Metalektro
FME en opleidingsfonds A+O Metalektro

 1. Extra bijdrage BBL Leerlingen
 2. 2. O-zone als leerplatform voor werkgevers en alle werknemers (o-Zone is ook kosteloos beschikbaar voor het onderwijs)
 3. Inzet sectoraal restant middelen oude Service Punt Techniek Noord-Holland, t.b.v. opzet nieuwe infrastructuur (€ 19.000,-)
 4. Cursusaanbod TipTrack AWVN (tot 30 april gratis)
 5. Financiële middelen m.b.t. voorschakelen en opleiden zij-instromers
 6. Hybride Techniekopleiders (i.s.m. OTIB en OOM)
 7. Regionale promotie Metalektro (o.a. cofinanciering PET en TYT voor het jaar 2020)
 8. TechnoHUBs (t.b.v. LevenLangOntwikkelen)
 9. Advisering over opleiden en ontwikkelen voor werkgevers en werknemers.

Voor meer informatie klik op de onderstaande logo’s

Metaaltechniek
Koninklijke Metaalunie en opleidingsfonds OOM

 1. Extra OOM bijdrage BBL leerlingen
 2. Tijdelijk verhoogde OOM bijscholingsbijdrage voor geselecteerde cursussen
 3. O-zone als leerplatform voor werkgevers en alle (ook buiten sectorale!) werknemers.
 4. Digitaal OOM -gedeeltelijk gratis- cursus aanbod.
 5. Scholingsvouchers ( via Metaalunie)
 6. Hybride Techniek docenten (i.s.m. OTIB, A+O)
 7. Jobstart (individueel instrument voor werkloos werkzoekenden en zij-instromers)
 8. Drie (zij)instroom projecten in Noord-Holland
 9. Promotie techniek via PET en TYT (i.s.m. A+O, OTIB)
 10. Advisering over opleiden en ontwikkelen voor werkgevers en werknemers.

Voor meer informatie klik op de onderstaande logo’s

Bouw- en Installatietechniek
Techniek Nederland, Wij Techniek en Bouwend Nederland

 1. O-zone als eigen leerplatform voor alle vakmensen (intersectoraal)
 2. Van Bank naar bouw, omscholingsproject van bankmedewerkers naar de bouw
 3. Leergang Topwerkgeverschap in de bouw
 4. Zij-instroomproject bouw/installatietechniek voor Groot Amsterdam, in het kader van klimaatopgave
 5. Ontwikkeling vakmanschapsleerlijn BIM (niveau 5) i.s.m. ROCvA
 6. Actieonderzoek i.s.m. Project Cross Over naar leercultuur binnen bouwbedrijven.
 7. Promotie techniek via PET en TYT i.s.m. A+O, OOM
 8. Verdere werving voor de Leergang Hybride vakdocent Techniek – HvA (én mogelijke ontwikkeling bij InHolland)
 9. Vanuit TI financiele regelingen voor zij-instroom
 10. Extra scholingsbudget (vouchers) voor zittende vakmensen
 11. Pakket noodmaatregelen ihkv behoud vakmanschap voor zowel BBL als zittende werknemers (in afrondende fase)
 12. Inzet Arbeidsmarktcoach en Arbeidsmarktadviseur vanuit TI branche

Voor meer informatie klik op de onderstaande logo’s

Vakbonden
FNV, CNV, De Unie, VHP2

 1. Arbeidsmarktcoach/loopbaancoaches (FNV)
 2. Inzet loopbaancoaches voor medewerkers in de metaal (FNV, CNV, VHP2)
 3. Inzet loopbaancoaches ter ondersteuning van medewerkers in overige sectoren (uitgebreid traject exclusief voor leden) (FNV)
 4. Ondersteuning en aanvraag van scholingsvouchers a 1500 euro in de metaal (FNV, CNV, De Unie)
 5. Breed workshopaanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de metaal (FNV)
 6. Breed workshopsaanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid in overige sectoren (FNV, CNV)

Voor meer informatie klik op de onderstaande logo’s

voor extra informatie klik op de onderstaande logo’s