werk naar werk

Mocht u als werknemer uw werk dreigen te verliezen of mocht u als bedrijf (tijdelijk) geen werk voor uw medewerkers hebben en afscheid van ze moeten nemen, kunnen wij u helpen bij het vinden van ander werk: van werk naar werk. Mocht het een tijdelijk probleem zijn kunnen we u helpen het zoeken naar een tijdelijke oplossing: collegiaal in- en uitlenen.

De belangrijkste doelstelling is uiteraard mensen aan het werk te houden. Het gaat hierbij behoud vakmanschap. Het liefst willen nog voordat mensen hun baan verliezen al aan de slag.  Hierbij bieden we dan:

Binnen dit traject bieden we aan de bedrijven en mensen die zich hiervoor melden loopbaansupport. Dit loopbaansupport bestaat uit:

  • Coaching bij verwerken van ontslag;
  • Hulp bij het opstellen van CV en zoekprofiel;
  • Sollicitatieworkshops, zoals gesprekstechnieken, netwerkgesprekken, zoeken van banen;
  • Actieve ondersteuning bij het zoeken naar werk;
  • Eventueel opzetten van collegiaal in- en uitleenactiviteiten.

voor meer informatie neem contact op of vul ons contactformulier in en dan zullen wij contact met u maken.

Collegiaal in- en uitlenen

De formule van collegiale in- en uitlening heeft een lange historie. Dit behelst het plaatsen van mensen van een bedrijf dat minder werk heeft, bij een ander bedrijf dat vraag naar personeel heeft. Dit gaat tegen gereduceerde tarieven, met een kleine opslag voor de organisatie van het in- en uitlenen, vaak stichtingen zonder winstoogmerk. Op dit moment wordt dit in verschillende sectoren weer sterk gepromoot. Deze activiteit is wel vaak sectoraal georganiseerd.

Voor de installatietechniek wordt dat georganiseerd door: https://www.ciu-techniek.nl/

Voor de Bouwtechniek: nader info volgt

Voor de overige sectoren neem contact op met het SPT.