Subsidie voor investeren in basisvaardigheden medewerkers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor ondernemers om te investeren in de basisvaardigheden van medewerkers. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor medewerkers in Nederland en Caribisch Nederland. In 2021 is 6 miljoen euro éxtra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag 8,8 miljoen euro is. 

Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van de medewerkers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor het bedrijf werken. Of andere medewerkers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan. Het maakt niet uit of de medewerker Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. De subsidie kan bovendien gebruikt worden voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: de subsidie mag alleen ingezet worden voor medewerkers met een taalniveau lager dan 2F.

Wie kan aanvragen
Een ondernemer kan een subsidieaanvraag namens hem- of haarzelf indienen, maar ook namens hemzelf en één of meer andere ondernemers. De aanvrager treedt in dat laatste geval op als penvoerder. Ook een O&O-fonds of een opleider kan optreden als penvoerder voor één of meer ondernemers.

Beschikbare bedragen
Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal € 125.000,- per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van een opleidingstraject. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, wordt er over gegaan tot loting. De subsidie is aan te vragen tot en met 28 februari 2021. De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.telmeemettaal.nl.