Extra geld voor Subsidie Praktijkleren

Waarom je contant geld in huis moet hebben – Wel.nl

Er is dit jaar en volgend jaar extra geld voor de Subsidie Praktijkleren. Dat betekent dat ondernemers het maximumbedrag van 2700 euro krijgen voor de bbl. Dit is nog wel met een voorbehoud want het is nu gebudgetteerd op het huidige aantal bbl’ers. Als dat er substantieel meer worden, gaat er toch nog wat vanaf.

“In het corona onderwijsplan was extra geld uitgetrokken voor de tegemoetkoming die bedrijven krijgen in het kader van een bbl-student-werknemer. Maar er was wel onduidelijkheid over de precieze uitwerking en over de duur”, zegt Anne Marie Heij, beleidssecretaris onderwijs Koninklijke Metaalunie. Het ministerie van OCW heeft nu toegezegd dat voor het lopend studiejaar 2020-2021 bedrijven een bijdrage van 2700 euro krijgen. De pot is groter geworden en op grond van het aantal studenten is dat wel zeker. De toekenning gebeurt volgens de normale aanvraagprocedure. Volgend studiejaar 2021-2022 is er ook extra geld en krijgen bedrijven waarschijnlijk weer 2700 euro.
Heij: “Metaalunie lidbedrijven horen bij de tekortsectoren, dus onze bedrijven kunnen extra geld verwachten voor het opleiden van de bbl’ers. We hebben de hoogte van de Subsidie Praktijkleren vaak aan de orde gesteld bij de overheid, omdat die niet in verhouding staat tot de kosten voor onze bedrijven en de opbrengsten, die grotendeels bij de overheid terechtkomen. Hopelijk is dit een opmaat naar een structurele verhoging van de Subsidie Praktijkleren”

Stages en leerbanen: hard nodig!
Uit de nieuwste cijfers van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat momenteel 20.493 mbo-studenten op zoek zijn naar een geschikte stage of leerbaan. Vooral in de zorg en de horeca, sectoren die om verschillende redenen onder druk staan door de coronacrisis, namen de tekorten de laatste maanden verder toe. Alles wordt in het werk gesteld om het aantal duale- of bbl- werkplekken zo snel als enigszins mogelijk weer op peil te brengen. Om die reden wordt de aanpak stage- en praktijkleren voortgezet en waar nodig uitgebreid. Er zal de komende tijd nog een extra inspanning nodig zijn, omdat er een stuwmeer is ontstaan doordat een flink aantal studenten hun stage niet hebben kunnen lopen of geen duale- of bbl-leerplek hebben kunnen bemachtigen.