Inspirerende verhalen op bij Webinar behoud vakmanschap. Vind uw nieuw technisch talent!

Bedrijven in de techniek hebben personeel nodig maar er zijn ondanks Corona nauwelijks vakmensen te vinden. Het Servicepunt Techniek Utrecht Amersfoort en Gooi en Vechtstreek spoorde 18 maart met het webinar ‘Behoud vakmanschap. Vind uw nieuwe technisch talent!’ bedrijven aan tot verandering.

Servicepunt Techniek is een samenwerkingsverband van partijen in in de metaal-, installatie- en bouwtechniek dat zich inzet om de technische arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Zo organiseert SPT al een aantal jaren bijeenkomsten om zij-instroom te promoten. Met onder meer verhelderende cijfers van UWV over de arbeidsmarkt en pakkende best practice verhalen worden werkgevers geïnformeerd en geïnspireerd om bij de zoektocht naar personeel verder te kijken dan de jongelui die net uit de schoolbanken komen. Normaal gebeurt dat met fysieke bijeenkomsten maar donderdag 18 maart was het uiteraard en online bijeenkomst.

Flink aanbod

Jeroen Schuil, arbeidsmarktadviseur bij UWV gaf inzicht in de lokale arbeidsmarkt. In januari 2021 waren er ruim 6000 vacatures in de techniek. Daarnaast stonden er zo’n 1800 ingeschreven in de techniek. Echter, een nadere analyse leert dat een groot aantal van deze mensen niet snel in te zetten is. De instroom moet dus van andere, bijvoorbeeld krimpsectoren kijken. Zoals mensen uit de evenementensector, horeca, detailhandel. Kortom zij-instromers . Zie ook zijn presentatie hierover.

Aanbodkrant

In het Webinar is ook aandacht besteed aan de (aankomende) vakmensen via een aanbodkrant. Arbeidsmarktcoach Miranda Lof gaf een korte toelichting op de kandidaten: een mix van ervaren vakkrachten en aanstormend talent. Voor meer informatie hierover, neem contact met ons op!

Klein beginnen!

Veel bedrijven schrikken echter terug van het idee dat deze mensen vaak wat duurder zijn qua salaris dan schoolverlaters en dat er doorgaans nog een vorm van om- of bijscholing nodig is. Bert Boeijink van Bloemendal bouw maakte duidelijk dat dat geen belemmering hoeft te zijn. Zijn bedrijf werkt al zo’n 25 jaar met verschillende zij-instromers. Het bedrijf is daar inmiddels aardig op ingespeeld, qua werkzaamheden én qua personele ondersteuning. Begeleiding van de zij-instromers is wel essentieel, legde Boeiijnk uit. Ze zijn soms wat langer uit het arbeidsproces en dan kan het lastig zijn om het ritme weer op te pakken. Boeijink gaf aan dat je daar als bedrijf niet alleen voor staat, externe partijen kunnen daarbij helpen en er zijn subsidiepotjes die helpen de kosten te dragen.

Financiële en fysieke support

Er ontstaan de komende maanden ook verschillende mogelijkheden om deze instroom te faciliteren. Kijk daarvoor in onze presentatie, deze is bijgevoegd. In de week van 29 maart gaan we met de deelnemende bedrijven hier verder over spreken!

Meer informatie

SPT Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek | Frans Bergman | 06-53328689