Toegenomen regeldruk bestrijden met one-in, one-out-beleid

Toegenomen regeldruk bestrijden met one-in, one-out-beleid

De regeldruk is in 2020 met 1,7 miljard gestegen. Ook is de kwaliteit van wetgeving ondermaats. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk. De wetgever is volgens de regeldrukwaakhond in veel gevallen vaag over de doelen die hij nastreeft en te optimistisch over wat bedrijven en burgers aankunnen. Koninklijke Metaalunie sluit zich aan bij het voorstel van MKB-Nederland om veel beter de impact van nieuwe regels en de proportionaliteit ervan in kaart te brengen.

Volgens Derk Jan Meijer, beleidssecretaris Deregulering Metaalunie, zijn het door MKB-Nederland voorgestelde one-in, one-out-beleid en de reductiedoelstellingen heel hard nodig. “Een nieuw kabinet moet dit op deze wijze voortvarend oppakken. Staatsecretaris Keijzer bracht onlangs nog een onderzoek uit naar de ervaringen met een one-in, one-out-beleid in het buitenland. Daaruit blijkt dat een nullijn een effectief middel is om de regeldrukkosten te beheersen en om ambtenaren bewust te maken van de impact van nieuwe regels.’’

Meer regeldruk dan nodig
Knelpunten waar al in een vroeg stadium voor gewaarschuwd wordt, worden gemiddeld pas na vijf jaar weggenomen. Hierdoor moeten ondernemers meerdere keren hun interne werkprocessen aanpassen, waardoor ze meer regeldruk ervaren dan nodig was geweest. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk vindt ook dat het toetsingskader voor nieuwe regels, het IAK, niet goed functioneert en dat adequaat toezicht hierop ontbreekt. De OESO kwam al eerder tot dit oordeel.