Industrie verwacht 6 procent meer te investeren in 2021

Ondernemers in de industrie verwachten in 2021 6% meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. De verwachte stijging komt deels door uitstel van investeringen die eigenlijk voor 2020 gepland stonden. In 2019, vóór de coronacrisis, is er voor ruim 11,5 miljard euro geïnvesteerd door de industrie, waarvan het grootste deel in machines.

De transportmiddelenindustrie is met een verwachte toename van de investeringen van bijna 90% het meest positief voor dit jaar. Het betreft in deze branche met name uitstel van investeringen uit 2020. Ook de papier- en grafische industrie, de textiel-, kleding- en lederindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de elektrotechnische en machine-industrie zijn positief voor 2021. Raffinaderijen en de chemische industrie, de metaal- en metaalproductenindustrie en de hout- en bouwmaterialenindustrie verwachten in 2021 minder te investeren dan in 2020.

Investeringsrealisaties 2019
De transportmiddelenindustrie heeft doorgaans niet het grootste aandeel in de investeringen van de industrie (3% in 2019). De industriële branches die het meest hebben geïnvesteerd zijn met ruim een derde de raffinaderijen en chemische industrie in 2019. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie deed met een vijfde deel relatief veel investeringen. De elektrotechnische en machine-industrie nam met ruim 12% van de investeringen door producenten de derde plek in. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers over de gerealiseerde investeringen van de industrie in de periode 2017-2019. Producenten hebben in 2019 in totaal ruim 11,5 miljard euro geïnvesteerd. Dit is 10 procent meer dan in 2018. De cijfers over 2020 zijn nog niet bekend.

Industrie goed voor bijna 18% van de investeringen
Producenten investeerden in 2019 bijna 18% van de totale investeringen van het bedrijfsleven in Nederland. In dat jaar bedroegen de totale investeringen namelijk ruim 65,5 miljard euro. In de industrie werd in 2019 veruit het meest geïnvesteerd in machines (ruim 60% van de totale investeringen). Bedrijfsgebouwen en woningen vormden het tweede investeringsdoel (19%). Bedrijven in de industrie investeerden in 2019 relatief weinig in vervoersmiddelen (7%) en het minst in grond-, weg- en waterbouw (minder dan 1%).

De overige bedrijven in Nederland (niet-industrie) investeerden in 2019 het meest in vervoermiddelen, bijna 32% van de totale investeringen. Ook werd er naar verhouding veel geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen en woningen (29%) en in machines (15%).