Techniekonderwijs verder onder druk, kwaliteitsimpuls nodig

Techniekonderwijs verder onder druk, kwaliteitsimpuls nodig

Om de dalende trend in- en doorstroom in techniekonderwijs een halt toe te roepen, is een stevige kwaliteitsimpuls nodig door het nieuwe kabinet. Dit zegt Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs Koninklijke Metaalunie, in reactie op de preview van de jaarlijkse Techniekpactmonitor. Hieruit blijkt dat het aandeel leerlingen dat kiest voor een N-profiel op de havo verder afneemt. Dit geldt ook voor het aandeel leerlingen bètatechniek binnen de gediplomeerden vmbo theoretische leerweg. 

Dit heeft een direct en negatief effect op de doorstroom naar het technische beroepsonderwijs (mbo-4/hbo). “Het is echt zorgelijk, want dit gaat vast nog verder dalen”, reageert Anne Marie Heij. “De maatschappelijke urgentie dat de tekorten aan technische vakmensen ons gaan nekken, ontbreekt. Er moet een stevige kwaliteitsimpuls komen door het nieuwe kabinet. Het begint eigenlijk al eerder, in het basisonderwijs. Daar moeten kinderen al kennismaken met techniek, technologische uitdagingen en de basisbeginselen van bètavakken.” Techniekpact deed eerder al een oproep aan een nieuw kabinet om daar 100 miljoen per jaar in te gaan investeren, net als in Sterk Techniek Onderwijs in het vmbo. Heij: “Daar zie je dat het werkt.”

De complete update van de jaarlijkse monitor Techniekpact wordt op 14 juni tijdens de jaarconferentie gepresenteerd en gepubliceerd.