Ondernemers industrie minder optimistisch

In augustus 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verslechterd ten opzichte van juli, toen het producentenvertrouwen het hoogste niveau ooit bereikte. Het vertrouwen ging van 12,3 naar 9,6, aldus het CBS. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,5. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in juli 2021 de hoogste waarde (12,3) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Het producentenvertrouwen ligt in augustus ruim boven het langjarig gemiddelde.

  • De ondernemers in de industrie waren in augustus veel minder positief over de toekomstige bedrijvigheid dan een maand eerder.
  • Ook het oordeel over de voorraden verslechterde.
  • Het oordeel over de orderpositie verbeterde daarentegen iets en was in augustus 2021 positiever dan ooit tevoren.

Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Producentenvertrouwen daalt in bijna alle branchesDe gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 17,9 procent hoger dan in juni 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 16,4 procent. Ten opzichte van juni 2019 bedroeg de groei in juni ruim 7 procent. Daarmee is het door de coronacrisis in juni 2020 geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) is in augustus minder positief dan in juli doordat ondernemers minder optimistisch waren over zowel de verwachte bedrijvigheid als de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens Destatis in juni met bijna 7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van juni 2019 lag de productie echter nog bijna 8 procent lager.