Aanvragen subsidie omscholing naar kansrijke beroepen ICT en techniek

Ondernemers die medewerkers of nieuwe medewerkers willen laten omscholen naar een beroep in de techniek of de ICT kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning van een nieuwe Omscholingsregeling.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het huidige verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen ook noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers kunnen een eenmalig, een vast bedrag van € 3.750,- aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Ondernemers vragen per werknemer apart aan, één aanvraag voor meerdere werknemers is dus niet mogelijk.

Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 september 9.00 uur tot en met 1 december 2021, 17.00 uur.