Tweede Kamer wil gerichte aanpak arbeidsmarkttekorten

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het de regering verzoekt nog voor het zomerreces een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten te formuleren. De indieners van de motie, Tweede Kamerleden Paternotte (D66) en Heerma (CDA), vinden dat het succesvol aanpakken van de grote uitdagingen uit het coalitieakkoord staat of valt bij voldoende mensen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Zij constateren dat er, ondanks de lage werkloosheid, een groot tekort is aan vakmensen en om- of bijscholing door middel van beroepsopleidingen.

“Dit is precies koren op onze molen. Ook Metaalunie vindt dat het coalitieakkoord vol staat met goede intenties, maar het gaat er om die daden om te zetten. Voldoende en goed opgeleide vakmensen is misschien wel de grootste uitdaging voor de komende jaren”, reageert Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs van Koninklijke Metaalunie. Dat vergt wel een ferme aanpak, want technische vakmensen heb je niet zomaar. “Voor instroom naar de bedrijven, opleidingen en begeleiding van nieuwe vakmensen moet een uitgekiend plan opgetuigd worden. Metaalunie wil graag een handje helpen met dat plan.”

Met de motie wordt het kabinet opgeroepen op zeer korte termijn een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten te formuleren zowel generiek als specifiek voor de sectoren wonen, zorg, onderwijs, klimaat, (internationale) veiligheid en kinderopvang, daarin te kijken naar succesvol internationaal beleid en de mogelijkheden binnen het beroepsonderwijs. Heij wil dat daar ook specifiek gekeken wordt naar het tekort aan technische vakmensen. ‘Want voor veel uitdagingen, zoals energietransitie, klimaatdoelstellingen en de woningmarkt heb je producten nodig, en die worden in mkb-maakbedrijven gemaakt”, zegt Heij.