Corona en de versoepelde maatregelen

Zoals bekend is bij de laatste persconferentie verdere versoepeling van de maatregelen aangekondigd en een verruiming van de openingstijden van winkels tot 22:00 uur. Het nieuwe kabinet werkt aan een perspectief voor de middellange termijn en een voorspelbaar beleid. Techniek Nederland levert via VNO-NCW en in samenwerking met andere brancheorganisaties input voor dit beleid. Gezamenlijk werken we aan een scenarioplan bestaande uit verschillende stappen op basis van specifieke risiconiveaus, ziekenhuisopnames en IC-opnames.

Sturen op indicatoren

Vanuit het Platform Retail van VNO-NCW is er gewezen op het sturen op indicatoren in plaats van in de retail te sturen op bewegingen en contactmomenten. Aangeboden is om een fieldlab op te zetten. Resultaten van het field lab kunnen ook gebruikt worden wanneer het coronatoegangsbewijs (CTB) opnieuw uit de kast gehaald wordt.

Het coronatoegangsbewijs

Met betrekking tot het CTB heeft het Platform Retail gewezen op de gevolgen van deze maatregel, extra druk op ondernemers en winkelpersoneel, kostenverhogend (300-500 miljoen checks per maand die mogelijk één euro per keer kosten). In Duitsland heeft de invoering van het CTB in specifieke regio’s geleid tot een omzetdaling van 30 procent. Inmiddels zijn de problemen door alle sectoren heen te voelen waardoor het niet meer zinvol is om sectoren als essentieel of niet-essentieel aan te wijzen. MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen ondernemers die met het CTB te maken hebben via de nieuwe website Coronatoegangscheck.nl. Deze website moet het voor ondernemers zo makkelijk mogelijk maken de controle op het CTB goed uit te voeren. Op de website is alle informatie over de check in één oogopslag te vinden. Lees hier via mkb.nl verder.

Steunpakket

Gezamenlijk met VNO-NCW werkt Techniek Nederland om een fatsoenlijk steunpakket voor ondernemers op tafel te krijgen bij het nieuwe kabinet. Er wordt ook gewerkt aan een TVL (tegemoetkoming vaste lasten) voor grote ondernemingen. TVL op maandbasis is een onderwerp in de lobby, tot nu toe wil het kabinet hier om uitvoeringstechnische redenen niet aan.

Ondernemers krijgen twee weken langer om de TVL voor het 4e kwartaal van 2021 aan te vragen. Het loket sluit op 11 februari 2022 om 17:00 uur. Aanleiding voor deze langere openstelling is de goedkeuring van de Europese Commissie voor de eenmalige verlaging van de omzetverliesdrempel van 30% naar 20%. Meer informatie op deze webpagina van Rijksoverheid.nl.

Loket NOW-6 opent 14 februari

Het UWV-loket voor aanvragen voor NOW-6 opent op 14 februari. Werkgevers krijgen dan, net als in de eerdere subsidierondes, een voorschot waarmee ze in de maanden januari, februari en maart hun medewerkers kunnen betalen. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Ook vermeldt de brief de stand van zaken van de vaststellingen van de definitieve subsidie van de NOW-1 en het proces van terugbetalingen. Meer informatie op deze webpagina van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uitstel belasting betaling verlengd tot eind maart

Om ondernemers tegemoet te komen verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen tot en met 31 maart 2022. Het uitstel zou 31 januari 2022 aflopen, maar sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket. Uitstel van betaling blijft beschikbaar voor ondernemers die dit door de blijvende coronamaatregelen nog nodig hebben. Momenteel hebben ruim 264.000 ondernemers een totale openstaande belastingschuld van 18,7 miljard euro. In totaal hebben ruim 380.000 ondernemers van de regeling gebruik gemaakt. Ondernemers die al gebruik maken van het uitstel, hoeven geen actie te ondernemen. Andere ondernemers kunnen tot en met 31 maart 2022 een aanvraag indienen. Het uitstel geldt voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt. Kijk voor meer informatie op deze webpagina van de Belastingdienst