Vertrouwen ondernemers industrie neemt weer wat toe

Vertrouwen ondernemers industrie neemt weer wat toe

De stemming onder ondernemers in de industrie is in november verbeterd. Het vertrouwen ging van 2,5 in oktober naar 3,0 in november, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers positiever waren over de verwachte bedrijvigheid.

Positiever over verwachte bedrijvigheid
Ondernemers waren positiever over de productie in de komende 3 maanden. Ook waren ze wat positiever over hun orderpositie. Daarentegen waren producenten negatiever over de voorraden gereed product.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Ook was het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet.

Een deelindicator was echter negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producentenvertrouwen stijgt in meer dan helft industriƫle bedrijfstakken
In meer dan de helft van alle bedrijfstakken nam het producentenvertrouwen in november toe ten opzichte van oktober. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief. Wel nam hier het vertrouwen wat af in vergelijking met oktober.

Productie industrie groeit met bijna 5 procent in september
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 4,6 procent hoger dan in september 2021. De groei is al vier maanden redelijk stabiel, maar kleiner dan in de maanden daarvoor.

Producentenvertrouwen Duitsland verbetert ook
Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de industrie is in november verbeterd (volgens de IFO-index). Dat komt doordat ze minder negatief waren over de toekomstige bedrijfssituatie. Over de huidige bedrijfssituatie waren Duitse producenten echter minder positief. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens het Duitse statistische bureau Destatis in september met ruim 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.