Vouchers als smeerolie!

Sinds juli 2020 is het Service Punt Techniek Midden Nederland actief bezig om mensen te ondersteunen in hun loopbaan binnen de technische sector. Nu doet een Service Punt Techniek zelf niets maar wel de mensen die hiervoor werken. Een klein enthousiast team; Frans Bergman als projectleider, Mike Iking als projectondersteuner, Miranda Lof als arbeidsmarktcoach en Lisette Budding als loopbaancoach. In nauwe samenwerking met de partners in de arbeidsmarktregio zijn tot nu 363 kandidaten in begeleiding geweest. Deze kandidaten zijn divers in achtergrond; wat betreft leeftijd (van 18 tot en met 64), opleidingsachtergrond en wensen. En dat is maar goed ook want de techniek is een brede sector waar heel veel mogelijk is. Soms hebben kandidaten al een uitgesproken idee wat ze willen gaan doen, anderen hebben juist eerst behoefte aan een oriëntatie. Met vouchers kunnen we ondersteunen, naast de gesprekken die wij voeren met mensen. In de afgelopen 2,5 jaar zijn er 185 oriëntatie-en opleidingsvouchers uitgedeeld en hebben 5 groepen deelnemers workshops sollicitatievaardigheden gevolgd.

De oriëntatie is ingezet als kandidaten wel interesse hadden in techniek maar nog niet precies wisten wat ze wilden en wat de mogelijkheden waren. Lisette gaat dan als loopbaancoach eerst het gesprek aan. De kandidaat krijgt wat ‘huiswerk’ om na te denken en zo kunnen we samen tot een richting komen die met de oriëntatie verkend wordt. Veel van de oriëntatievouchers zijn ingezet bij bijvoorbeeld de Beroepentuin in Utrecht; een werkplaats met een divers aanbod van leerlijnen in de techniek en leermeester.

Een opleidingsvoucher zetten we in als een kandidaat een opleiding/cursus wil volgen om kennis en vaardigheden te verwerven of uit te breiden. Van een cursus Inventor tot lassen, van een praktijkleergang installatiewerk tot fietstechnicus of een VCA-certificaat. De opleidingsvoucher kan net dat opstapje zijn voor de kandidaat om met een diploma of certificaat op zak bij een werkgever aan de slag te gaan. Miranda ondersteunt als arbeidsmarktcoach de kandidaat bij het vinden van werk; zij kent de arbeidsmarkt in de regio als haar broekzak. Mede dankzij haar inzet zijn 137 kandidaten aan het werk gegaan. Maar in een branche waar de ontwikkelingen zo snel gaan, ben je als werknemer natuurlijk nooit uitgeleerd. Door te blijven leren en jezelf te ontwikkelen kun je in deze mooie/uitdagende en snel ontwikkelende branche wel verzekerd zijn van werk!

Ben jij toe aan een nieuwe loopbaanstap? Neem dan gerust contact met ons op voor een verkennend intakegesprek en om te horen/ervaren wat de mogelijkheden zijn.