Skills voor de toekomst in de metaal en metalektro

Wat werknemers op dit moment in het beroepsonderwijs leren, sluit niet goed aan op de vraag van werkgevers uit de metaal en metalektro. Naar verwachting wordt deze discrepantie tussen geleerde en benodigde skills in de toekomst nog groter. Naar de specifieke skills die werknemers in start ersfuncties en verdere functies binnen de metaal en metalektro sector in de toekomst nodig hebben, is te weinig onderzoek gedaan. Om die reden hebben de FME en de Koninklijke Metaalunie Panteia opdracht gegeven een sectorspecifiek skillsonderzoek uit te voeren. Dit rapport doet verslag van het onderzoek. Dat bestond, naa st literatuuronderzoek, een analyse van in vacatures vermelde skills, interviews met vertegenwoordigers van “koploper – bedrijven” en een enquête onder een grote re groep bedrijven in de sector . H et onderzoek is uitgevoerd door Merle Bartsch en andere onderzoekers en adviseurs van Panteia en Pijnenburg Techniek Scouting o nder projectleiding van ondergetekende . V oor de begeleiding van het onderzoek waren Hanneke Ackermann (FME) , Anne Marie Heij (Koninklijke Metaalunie) , Niek Hinsenveld (FME) en R ard Met z ( Koninklijke Metaalunie ) verantwoordelijk.

voor het hele rapport kunt op deze link drukken: