Gerichte ondersteuning energie-intensief mkb

Gerichte ondersteuning energie-intensief mkb

Koninklijke Metaalunie is blij met de Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK) maar zet nog wel vraagtekens bij de details van de uitwerking en het tijdpad dat gekozen lijkt te worden. De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer.

De compensatie bestaat uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensief mkb ontvangt steun ter grootte van een te bepalen percentage van de stijging van de energieprijs (gas en elektra) tot een vast te stellen maximum per onderneming (subsidieplafond). Kleinere kantoren en zzp’ers kunnen net als huishoudens gebruik maken van het tijdelijke prijsplafond, de zogenoemde kleinverbruikersregeling. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het opzetten van de TEK.

‘Met een relatief makkelijke regeling die snel wordt uitgevoerd, loop je grote kans dat het zwaar getroffen ondernemers onvoldoende helpt en ondernemers die de prijsstijging kunnen wegslikken, onnodig compenseert. Echter, een regeling die deze kans minimaliseert maar veel moeilijker in elkaar steekt en daarmee (te veel) tijd kost, is ook niet wenselijk’, schetst Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie bij Metaalunie het dilemma. ‘Er moet niet te snel voor de relatief makkelijke regeling worden gekozen. Metaalunie voelt meer voor een breed toepasbare onmiddellijke ruimhartige voorschotregeling voor ondernemers die met een accountantsverklaring aannemelijk kunnen maken dat ze, hoewel ze in de kern een gezonde bedrijfsvoering hebben, zonder overheidssteun zwaar in de problemen komen. Dat geeft rust en ruimte om verder te werken aan de maatwerkoplossing’, aldus Wyfker.

Voorwaarden en opzet TEK op korte termijn duidelijk
Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te kunnen maken. Een dergelijke regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) duren tot het begin van 2023. Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten en nog de winter van 2022/2023 te gaan hebben. Daarom is de inzet om vanaf november al andere maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel als mogelijk uit.