Gezocht: Arbeidsmarktcoach SPT Midden

Over ons:
Het Servicepunt Techniek Utrecht, Gooi & Vechtstreek (verder te noemen SPT), is in 2010 ontstaan uit een initiatief van de verschillende sociale partners en uitvoeringspartijen. Deze partners zagen, in de financiële crisis van toen, dat veel vakmensen de sector dreigden te verlaten. De handen werden ineengeslagen om er alles aan te doen dat te voorkomen. Werknemers die ontslagen werden, kregen ondersteuning door middel van begeleiding en scholing, en werkgevers werden ook bijgestaan in de uitdagingen waar zij voor stonden.

doel functie:
De Arbeidsmarktcoach is een regionale schakelfunctie tussen vraag en aanbod in de techniek en sluit aan bij bestaande initiatieven in de regio. Het SPT heeft een eigen, eenduidig werkproces, waarin korte lijntjes zijn met collega’s en stuurgroep. De arbeidsmarktcoach onderhoudt nauwe contacten en werkt samen met sociale partners en partijen in de techniek (regionale werkgevers, werknemersorganisaties, verschillende opleidingsfondsen) over openstaande vacatures en scholingsvragen. Vervolgens wordt in overleg met aanbodspartijen gezocht naar geschikte kandidaten voor de betreffende vacatures. Kandidaten kunnen zowel werkzoekenden zijn die nog werken als niet werkende werkzoekenden, maar ook leer- werk plekken voor studenten. Met name voor deze laatste groep zal in nauw overleg met UWV en de verschillende technische opleidingsfondsen worden bepaald welke instrumenten ingezet moeten worden om een kandidaat geschikt te maken voor de vacatures.

Lees hieronder de hele vacature