Zij-instroom: met de juiste begeleiding werkt het

Calder Werkt, uitvoeringsorganisatie voor begeleidingstrajecten naar werk, benaderde Energiewacht West met een idee. Als Calder de mensen zou vinden die als zij-instromer bij Energiewacht West aan de slag wilden, wilde Energiewacht West deze mensen dan in dienst nemen? Daar had de organisatie wel oren naar. 21 SEP, 2020 Energiewacht West-Nederland is een servicepartner van Essent. … Lees verder

Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen

MKB-bedrijven kunnen weer subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. De SLIM-subsidie is bedoeld voor slimme werkgevers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Bovendien zet je daarmee in op ‘een leven lang ontwikkelen’ … Lees verder

SPT neemt het initiatief om vakmensen in de techniek te behouden

Verschillende partners in de provincie Utrecht zetten samen met het bedrijfsleven in op het behoud van technische vakmensen. Met het project ‘De techniek samen de crisis door’ zorgen de Provincie Utrecht, Technologieraad Regio Utrecht en Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek ervoor dat nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde vakmensen zijn voor de … Lees verder

SER-voorzitter Hamer: “Impact lange termijn van corona voor veel bedrijven onduidelijk”

“De coronacrisis toont ons dat de nauwe verwevenheid in de wereldeconomie Nederland en veel andere landen kwetsbaar maakt wanneer schakels uitvallen in productie- en waardeketens”. Aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer in Metaal & Techniek van juni, uitgave van Metaalunie.  “We horen we van bedrijven die deelnemen aan het Internationaal MVO convenant voor de metaalsector dat sommige … Lees verder

Meeste NOW-geld naar kleine tot middelgrote bedrijven

Van het door UWV uitgekeerde voorschotbedrag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt 71 procent terecht bij kleine tot middelgrote bedrijven, met maximaal 250 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers ontvingen samen 29 procent. Dat blijkt uit de factsheet die UWV vandaag heeft gepubliceerd. In totaal heeft UWV tot nu toe 4,5 miljard … Lees verder

OTIB verandert naam naar Wij techniek

OTIB heeft vanaf vandaag Wij techniek Over de naamsverandering had directeur Sven Asijee het volgende te zeggen: We zijn trots op de branche waar we voor werken. Vakmensen in de techniek zitten midden in uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering. En innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Ontwikkeling is dan ook belangrijker dan ooit, voor … Lees verder

Coronacrisis: regionale verschillen in impact op werkgelegenheid

De uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdown die het kabinet in reactie daarop heeft ingesteld, bezorgen de economie flinke schade. Een terugval in en verandering van werkgelegenheid is onvermijdelijk, ondanks de vele steunmaatregelen die de overheid heeft genomen. De mate waarin de werkgelegenheid wordt geraakt verschilt sterk per arbeidsmarktregio. UWV verwacht dat Groot … Lees verder